Öppet brev till regeringen och Reinfeldt


Nu senast har krisen med sin fulla kraft nått Norrbotten. Varje dag kommer nya varsel, senast på SSAB och Plannja. Sedan september har över 1200 personer varslats i Norrbotten. Vi är särskilt oroade för att många företag drar ner mycket produktion i Norrbotten, och bevarar produktion längre söder ut, t.ex. Plannja. I Piteå hotas Lövholmens sågverk av nedläggning.

Vi befarar att Norrbottens  och Sveriges basindustri avlövas under nuvarande kris.

Vi – Sverige och Norrbotten skulle behöva rusta oss med investeringar i människor, kompetensutveckling och utbildning. Vi behöver satsa på infrastruktur och ny klimatsmart teknik som kan ge nya jobb. Det krävs en stimulans i ekonomin och breda offensiva satsningar för att vi ska kunna arbeta oss ur lågkonjunkturen och stå rustade inför nästa konjunkturvändning.

Det behövs krafttag både på arbetsmarknaden och satsningar på offentlig sektor för att häva jobbkrisen och inte skapa en välfärdskris. Offentlig sektor kan vara motorn i utveckling och jobb, när den privata sektorn inte fungerar. En kraftfull satsning på infrastruktur – exempelvis färdigställandet av Norrbotniabanan - skulle kunna vara den positiva kraften som gynnar utvecklingen.  

Just nu behöver kommuner och landsting kraftsamla för att skapa resurser för att kunna genomföra utvecklingsarbete nu, samtidigt som man ska klara behålla den grundläggande välfärden. Istället hotar kommuner och landstingens resurser minska i samma takt arbetslösheten ökar och skatteintäkterna minskar.  Parallellt ökar dessutom kostnaderna för bl a socialbidrag.  Den moderatstyrda regeringens politik hotar därför resultera i nedskärningar inom vård, skola och omsorg. I det längsta har vi i Norrbotten försökt parera genom att behålla kommunala medel till långtidsarbetslösa ungdomar, skolungdomarnas sommarjobb och viktiga vuxenutbildningssatsningar.  

Våra förslag för att motverka krisen i Norrbotten är:

- Bygg Norrbottniabanan nu, och andra planerade väg och järnvägar i länet.
- Ökade anslag till kommuner och landsting

- Öka antalet platser på arbetsmarknadsutbildningar

- Upprätta ett program för att möta varsel och vidareutbilda de som varslas.

Luleå, 2008-12-1  

Peter Roslund          Börje Lööv         Annika Eriksson
Ordförande Ordförande   Ordförande
Socialdemokraterna i Norrbotten Vänsterpartiet i Norrbotten   Miljöpartiet i Norrbotten
 

                                                      

 

              

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-13 11:48