Öppet brev till riksdagsledamot Krister Hammarbergh

Vad tänker du - Krister Hammarbergh -göra åt jobbkrisen i Norrbotten?

I TV-programmet ”Rakt på” med K-G Bergström den 14 oktober kommenterade statsminister Fredrik Reinfeldt den stora mängden varsel i Sverige med orden: ”Vi har fått varsel, det är inte samma sak som att bli uppsagd”.

I december stod Reinfeldt i Riksdagen och avfärdade jobbkrisen med att alla varsel inte leder till arbetslöshet. Det är att sticka huvudet i sanden. Nu får 2 721 gå från Volvo personvagnar av de 3 900 som varslades i oktober. Allt fler varsel leder till arbetslöshet. Av de 50 000 som varslats kan kanske så många som 35 000 förlora sina jobb i närtid.

Vi socialdemokrater investerar i ett brett miljardpaket för att möta varslen och få fart på Sverige. Vi vill investera i utbildning och entreprenörskap, stärka välfärden i kommunerna, sänka kostnaderna för att anställa arbetslösa ungdomar och investera i bostäder, vägar och järnvägar. De handlar om ett spetskompetenslyft, yrkesinriktad utbildning, Komvux och ytterligare högskoleplatser. Och det handlar om en bra och effektiv jobbförmedling, kompetent vägledning, yrkesinriktad utbildning och praktik som bereder vägen till ett nytt jobb.

Våra förslag kan bli verklighet redan idag, men regeringen har en annan agenda. Det blir dyrt för Sverige när människor, företagande och utveckling hålls tillbaka. Regeringens passivitet under jobbkrisen väcker frågor:

Ni har lagt fram ett magert paket som har dömts ut av såväl arbetsgivare som fackföreningar och den samlade expertkåren. Det imponerar inte. Vilka åtgärder tänker ni presentera för att ta Sverige ur krisen?

I Norrbottens län har över 1100 personer varslats. Dessa människor står nu inför hotet om uppsägning. Vad är ditt besked till dem?

Vi föreslår att arbetsgivaravgiften tas bort för de arbetsgivare som anställer unga arbetslösa. Det är mycket effektivare än att sänka arbetsgivaravgiften för de företag som redan anställt ungdomar, som regeringen gör – något som bara är en subvention rakt ner i företagen fickor. Regeringen har hittills inte presenterat några aktiva insatser för att möta den ökade ungdomsarbetslösheten. Vad tänker ni göra för att Sverige inte ska förlora en hel ungdomsgeneration? 


Vi ser fram emot ditt svar

Hälsningar
Sven-Erik Österberg
Ordförande socialdemokraternas jobbrådslag                                

Maria Stenberg
riksdagsledamot (s) från Norrbotten och ledamot i arbetsmarknadsutskottet


                 Sidan uppdaterades senast: 2008-12-14 22:36