Distriktskongressen 2008 – ett avstamp mot framtiden

Lördag 12 april vid inledningen av distriktskongress 2008 bjuder Socialdemokraterna i Norrbotten till tre seminarier för samtal kring några partiets och länets huvudfrågor.  Seminarierna är ett led i det fortsatta arbetet med de socialdemokratiska rådslagen för formandet av framtidens politik. Men de ska också ses som en del i arbetet med de regionala strategiska utvecklingsfrågorna.

De tre seminarierna handlar om regionbildningen, miljö och energi  samt välfärdspolitiken. Bland de medverkande kan nämnas dels länsföreträdare som kommunalrådet Jerry Johansson, Arvidsjaur, kommunalrådet och vice ordförande i partidistriktet Peter Roslund och riksdagsledamot Maria Stenberg. Men här finns också särskilt inbjudna gäster som riksdagsledamot Jasenko Omanovic, Härnösand och ledamot i välfärdsrådslaget.

Under seminariet om regionbildningen granskas både hot och möjligheter med frågorna under rubriken för miljöseminariet handlar om både den globala uppvärmningen och alternativen för framtiden i form av bl a förnyelsebar energi. Under seminariet kring välfärdens utmaningar granskas tillika frågorna kring rättvis fördelning och framtida finansiering.

För detaljerad information se  program>>

 

Kontakt:

Carina Sammeli
Socialdemokraterna Norrbotten
070 342 32 19

Ingabritt Bergmark
Socialdemokraterna Norrbotten
070 586 98 40

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-04-07 19:18