Trygghet och rättvisa bygger framtiden

Debattartikel publ i NSD och PT den 21 april 2007


Sverige har nu levt med en borgerlig regering i åtta månader. Det kan tyckas som en kort tid, men den brutala högerpolitiken har redan hunnit sätta djupa spår i det svenska välfärdssamhället. Det är en politik som har skapat nya djupa klyftor och drabbat många väldigt kännbart.

Det svider alldeles särskilt för de med låga löner, säsongsarbete eller kortare kulturuppdrag som drabbas av arbetslöshet och som samtidigt som de fått sänkt tak i a-kassan ska betala högre avgift. Det är säkert också mer än kännbart för de arbetslösa, pensionärer, sjuka och föräldralediga som mitt i miljardrullningen av skattesänkningar inte får del av övriga gruppers guldkantade tillskott. Och förstås för alla de långtidsarbetslösa som plötsligt och skoningslöst slängdes ut från sina efterlängtade och uppskattade PLUS-jobb.
Hårdför högerpolitik
Den hårdföra högerpolitiken slår naturligtvis skoningslöst också här i det röda Norrbotten där vi socialdemokrater gjorde ett för landet sensationellt framgångsrikt val. Även här måste vi mitt i valframgången och stärkta positioner i kommuner och landsting arbeta i opposition. Vi måste, mer målinriktat än någonsin, slåss för våra grundläggande idéer om en rättvis och solidariskt finansierad välfärdspolitik för alla. Även här är vi det största oppositionspartiet i Sverige. Och som ett sådant ska vi verka.  Vi ska, med den styrka som den samlade arbetarrörelsen förmår, gemensamt och med kraft verka för fortsatt utveckling av samhälle och välfärd.
Sverige och Norrbotten behöver nu ta tillvara resurserna från högkonjunktur och tillväxt till framtidsinriktade och strategiska satsningar.

Till det behövs överskottet från tillväxten i Malmfälten och alla andra håll i Norrbotten och Sverige där näringslivet blomstrar och ekonomin växer. Det är de satsningarna och det utvecklingsarbetet vi som oppositionsparti nu ska kämpa för.
• Istället för den borgerliga regeringens skattesänkningar för de redan rika eller fastighetsägarna i storstadsregionerna.
• Eller skapandet av nya klyftor i skola såväl som i samhället i övrigt genom indelning i A och B-lag, genom utskiljning av de som har och de som inte har.
Eller för den delen stoppandet av viktiga framtidssatsningar på infrastruktur – som Norrbotniabanan. Regeringens förda högerpolitik är varken strategisk, offensiv eller långsiktig. Den är heller inte bara orättvis och oansvarig – den är helt otidsenlig och omodern!

En god, framåtsyftande politik vore nu att ta tillvara resurserna från framgångar och tillväxt till en nödvändig men också framåtsyftande energiomställning. Fullfölja satsningar på den så centrala infrastrukturen. Fortsätta satsningarna på utbildning och forskning för utvecklingen av viktiga lärocenter som t ex Luleå tekniska universitet. Och inte minst här i norra regionen, till utvecklandet och etablerandet av nya näringar inom både testverksamhet och besöksnäring. Men det handlar också om satsningar för att stärka och utveckla trygghet och välfärd. Det handlar helt enkelt om långsiktiga satsningar på ett hållbart samhälle.
Idag, en bit in på 2000-talet, känns det som något av en självklarhet att ett modernt samhälle med tillväxt- och utvecklingsmöjligheter bygger på trygghet och delaktighet för den enskilde. Men framför allt rättvisa och plats för alla.

Ibrahim Baylan, riksdagsledamot (s), Västerbotten
Kristina Zakrisson, riksdagsledamot (s) och ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-23 17:28