Fullfölj utvecklingssatsningarna

 
Socialdemokraterna i Norrbotten
Arvidsjaur 21-22 april 2007

Uttalande från  distriktskongress 2007


Miljö och klimat förändras i allt snabbare takt och det är vi människor som skapat problemen. Nu krävs det engagemang och samlade satsningar.
I Norrbotten är vi redan ledande inom flera områden som kommer att vara avgörande för bl a energiomställningen. Men vi har också stora resurser och möjligheter till testverksamhet för framtida miljö- och energiteknik.
Vi vill därför se fortsatta satsningar inom våra strategiska områden.
Norrbotniabanan och andra viktiga infrastruktursatsningar måste fullföljas. Det är  långsiktiga och kraftfulla miljösatsningar och därför avgörande i framtidsarbetet. Det handlar om att i ett glest befolkat län och perifer men exportberoende region minimera de ökande och miljöbelastande vägtransporterna. Det är inte minst viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet i Barentsområdet och transportkorridoren.

För framtiden – inte bara i Norrbotten utan också i Sverige och globalt – behöver vi nu ta tillvara all den erfarenhet, kunskap som under decennier byggts upp i basindustri och kraftproduktion kring energiteknik.
Genom samarbete mellan universitet, industri och samhälle har här också byggts upp forsknings- och spetskompetens kring nya alternativa energiresurser. Det är sammantaget resurser och mjöligheter som vi nu har ett ansvar att ta tillvara.

De mångåriga satsningarna på testverksamheten har också gjort oss till världsledande inom flera områden och vi har nu möjlighet att fortsätta utveckla kompetens och miljöer både under jord, på marken och i rymden.

För att fortsätta och fullfölja de här strategiska framtidssatsningarna vill vi att testverksamhet, energiforskning, universitet och Norrbotniabanan prioriteras. Inte bara för Norrbotten och tillväxten i regionen.
Det handlar den globala miljön och välfärden i Sverige och Europa.

De här satsningarna vill vi socialdemokrater i Norrbotten fortsätta kraftsamla kring men för fullföljandet krävs det också långsiktiga nationella prioriteringar och satsningar.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-22 20:28