Integration

 
Socialdemokraterna i Norrbotten  

 

Uttalande från  distriktskongress 2007

Sverige behöver en ny hållbar  integrationspolitik

Svensk integrationspolitik har på många sätt misslyckats. Alltför många invandrare och flyktingar hindras att komma ut på arbetsmarknaden, få bostad, utbildning av olika myndigheters stelbenta regelverk. Arbetslösheten bland utrikesfödda är t ex dubbelt så hög som inrikesfödda. Svårigheterna att komma in i det svenska samhället förstärker orättvisor och klyftor i samhället.

Det är klyftor och hot som nu, på flera områden, fördjupas av den borgerliga regeringens politik - inte minst vad gäller bostads- och arbetsmarknadspolitik denna politik drabbar den enskilde och är ett hot mot demokrati och utveckling i Sverige.

Orättvisor och klyfror förstärker inte bara fördomar utan ger också utrymme för mörka rasistiska underrörelser och hotar därmed demokratin. På många håll och i ett stort antal kommuner har partier som Sverigedemokraterna gjort den främlingsfientliga argumentationen till verklighet i den politiska vardagen.

Det behövs en ny vision för en väl fungerande integrationspolitik, där alla människors möjligheter till arbete, inkomst, utbildning och utveckling är lika. .

Det landet och framtiden nu behöver är en hållbar politik för integration och mångfald.  

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-22 20:31