Ungdomar

 

Socialdemokraterna i Norrbotten

 

Uttalande från  distriktskongress 2007


S-protest mot högerpolitiken:
Bygg landet för rättvisa – inte nya klyftor

Den borgerliga regeringens orättfärdiga politik drabbar många grupper i samhället men slår på flera områden skoningslöst mot ungdomar. Den nya politiken för nya orättvisor innebär svårigheter för ungdomarna att skapa sig sina egna liv. Otryggheten i politiken och livsvillkor innebär på sikt också ett mot Sveriges utveckling och framtid. Det är de unga som bygger den och därför behövs, inte minst, trygga, rättvisa villkor för studier, arbetsmarknad och bostäder.

Raseringen av arbetslöshetsförsäkringen slår hårt mot ungdomar under 25 år genom både lägre ersättning, färre ersättningsdagar och sämre villkor.

Oklarheterna kring gymnasiereformen och förändringarna av intagningarna till universitet kommer att försvåra för många unga som vill studera .

Kommersialiseringen, inom särskilt bostadssektorn, innebär att allmännyttan säljs ut skapar nya svårigheter för ungdomar att skaffa sig en egen bostad.

Den här politiken innebär alltigenom försämringar som skapar otrygghet. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera!


Kongressombuden vid Socialdemokraternas distriktskongress i Norrbotten 2007 protesterar mot den brutala högerpolitiken och kräver:

En rättvis arbetslöshetsförsäkring på lika villkor för alla som ger ekonomisk trygghet och stabila villkor i studier och arbetsliv.  
  

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-22 20:33