Distriktskongress 2009

250 ombud samlade för att diskutera och enas kring de närmaste årens politik för Norrbotten

28-29 mars samlas flera hundra socialdemokrater i Luleå för att genomföra sin årliga distriktskongress. Sammanlagt med gäster och distriktsstyrelse är det över 300 personer som kommer att vara samlade för att diskutera och fastställa partiets politik det närmaste året. Huvudteman för det här årets kongress är de två val som stundar under 2009 - Valet till Europaparlamentet 7 juni och Kyrkovalet 20 september. 

 Under  lördag eftermiddag mellan  klockan 15.00 – 16.30 genomförs fyra parallella seminarier. Varje seminarium är 35 minuter och kommer att äga rum två gånger. Seminarierna är indelade i en teoretisk- och praktisk del.  

Seminarier:

1 ESP, Europeiska Socialdemokraters Parti, välkommen som aktivist!

- Säg vad du tycker om vårt gemensamma europeiska valmanifest!

2 EU direkt!

- Testa dina EU kunskaper och skriv en insändare!

3 Kyrkovalet är viktigt!

- Skriv ett vykort till en bekant med dina två viktigaste argument inför Kyrkovalet!

4 Medlemsutveckling är kul!

- Ring en vän och erbjud medlemskap! 

Partistyrelsens gäst vid distriktskongressen 2009 är Thomas Boström, riksdagsledamot och tidigare bl a justitieminister  som talar för kongressen söndag 28 mars kl 08.30.

Ur dagordningen:
Kongressen öppnas lördagen den 28 mars kl 13.00 med  kulturinslag och tal av partidistriktets ordförande Kristina Zakrisson.

Seminarier, lördag 28 mars kl 15.00 -16.00

Tal  Thomas Bodström , riksdagsledamot, söndag 29 mars kl 12.45

Seminarier och kongressförhandlingar är öppna för media och intresserad allmänhet.

Kongresshandlingar , pressmeddelande m m finns tillgängliga via länkar på denna sida.

Välkommen!
Kongressförhandlingarna med uttalanden och beslut kommer fortlöpande att kunna följas via länkarna på denna webbsida.

För information:

Carina Sammeli 

               070 342 32 19        

Socialdemokraterna i Norrbotten

Lenita Karlsson
EU ombudsman
               070 614 60 32        

Agnes Szögi

Socialdemokraterna i Norrbotten

               070 520 40 66