Uttalande om EU och solidariteten

Fred och rättvisa
 – ett tydligt uppdrag för EU

Demokrati och fred är avgörande för utvecklingen. Det är en del av EUs ansvar. Därför vill vi stödja kampen för demokrati och fred i hela världen. Det kan gälla freden i Mellanöstern och det gäller kampen mot fattigdomen i Afrika.  

EU är  världens största biståndsgivare. Men det räcker inte. Många länders utveckling hämmas fortfarande av orättvisa handelsvillkor och osund konkurrens.  

Därför tycker vi Socialdemokrater i Norrbotten att EU ska vara pådrivande för en mer rättvis världshandel. EU:s handelsavtal med tredjeland ska garantera att internationella normer för anständigt arbete följs.

EU ska vara en stark röst för rättvis frihandel när internationella frihandelsavtal förhandlas. Vi vill se EU och Sverige som solidariska röster i världen för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och ökad solidaritet.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-29 15:51