Uttalande om bonussystemet

Stoppa bonushysterin!

Den senaste tidens intensiva debatt om och kritik mot det växande antalet skyhöga pensionsersättningar och bonusavtal inom näringslivet, är viktig och berättigad. Som Socialdemokrater - med grunden i en idé om det solidariska samhället -  skall vi aldrig acceptera de orättfärdigt höga ersättningar som vissa chefer i både statliga och privata bolag tillskansat sig. I företag med anknytning till arbetarrörelsen ska inte oskäliga bonusar och orimliga löne- och pensionsavtal förekomma.

Det handlar om att nu helt bryta med en förödande och vanställd kultur som utvecklats och etablerat sig så till den grad att många tycker att även hisnande mångmiljonbelopp är berättigad lön.

Alla företag måste ta ansvar för en sund lönebildning på chefsnivå men vi ställer särskilda krav på bolag som är samhällsägda eller står arbetarrörelsen nära. De har ett extra ansvar att agera som förebilder. 

Vi Socialdemokrater i Norrbotten tar avstånd från det ytliga politiska spel där man utnyttjar den här viktiga debatten till personangrepp. Istället behövs en fördjupad debatt med sikte på upprensning av alla oskäliga löneavtal och ett nytt ansvarstagande regelverk

.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-29 15:49