Uttalande om jobben

Sverige behöver en regering NU! I Norrbotten är idag närmare 12 000  människor arbetslösa. Närmare 1 700 av dem  är ungdomar under 25 år.  Det innebär ungefär en fjärdedel av en hel ungdomsgeneration. I ett slag har jobbkrisen förvärrats och blivit också en välfärdskris.

Samtidigt som antalet varsel ökar dramatiskt i basindustrin så får inte kommuner och landsting nödvändiga resurser. Detta ger dubbla effekter. Välfärdens kärna hotas när kommuner och landsting tvingas skicka ut sin personal till arbetslöshet. Inom välfärdsområdet finns ingen brist på efterfrågan. Det är resurserna som saknas.

Den borgerliga regeringen sitter passiv.  

Vi Socialdemokrater i Norrbotten tycker att det är oacceptabelt att Sverige har en regering som vägrar att aktivt motarbeta krisens förlamande härjningar. Det är oacceptabelt att låna pengar till skattesänkningar men inte ge kommuner och landsting ökade resurser. Vi vill se satsningar på kommuner och landsting, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar.

Vi vill ge människor en chans till jobb, fortbildning och kompetensutveckling  och därmed återge människor framtidstro och länet dess utvecklingsmöjligheter.

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-29 15:46