Europaparlamentet

 Göran Färm, europaparlamentariker (s)         Göran Färm, Norrköping

Europaparlamentariker Göran Färm (s), Norrköping, är f.n. ansvarig för kontakterna med norra skogslänen.

Besök Göran Färms hemsida - http://goranfarm.nu - för mer information om EU-arbetet.
____________________________________________

Den Svenska (s)-gruppen i
europaparlamentet:
Åsa Westlund (föräldraledig hösten 07)                    
Jan Andersson
Inger Segelström 
Göran Färm
Anna Hedh

Besök hemsidan för mer information
Svenska (s)-gruppen i europaparlamentet
____________________________________________

Ewa Hedkvist Petersen, Luleå

ledamot i Europaparlamentet 1999-2004, 2004-1 februari 2007.


Ewa Hedkvist Petersen, Luleå, har varit ledamot i Europaparlamentet, vald 1999-2004 och omvaldes vid europaparlamentsvalet den 13 juni 2004 för perioden 2004-2009.
Den 1 februari 2007 lämnade Ewa HP sitt uppdrag i europaparlamentet.