Kiruna


10.40 Samling Folkets Hus Kiruna – Uppvärmningsmusik
11.00 Tal av Daniel Eneslätt
Ca 11.30 Avmarsch för 1 a majtåg

Huvudtalare Maria Stenberg, ordförande LO i Norrbotten

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-26 17:49