Intenationella utskottet

 

Partidistriktet i Norrbotten har valt ett Internationellt utskott som ska jobba med internationella projekt, studier och föreläsningar. Vi från utskottet besöker jättegärna er för att diskutera, inspirera och utbilda! 
 

Bill Nilsson

0929-171 11, 070-647 03 75

bill.nilsson@politik.alvsbyn..se

Jag kommer gärna till er för att inspirera och skapa intresse för Internationella frågor.

 

Susanne Andersson

070-632 91 13

81079andersson@telia.com

Jag berättar gärna om projekt som bedrivits i Palestina, Filippinerna och Kurdistan.

 

Leif Pettersson

070-606 98 40

leif.pettersson@riksdagen.se

Jag medverkar gärna på möten där vi utifrån idéer och värderingar diskuterar vikten och behovet av internationellt arbete samt möten där vi diskuterar aktuella internationella frågor med våra ställningstaganden och vår politiska linje i dessa. Jag kan också berätta om vårt internationella projekt Akbayan.

 

Birgitta Ahlqvist

070-555 79 32

birgitta.ahlqvist@ktv.nu 

Jag föreläser gärna inom dessa områden; Kvinnor, Fred och säkerhet, FN:s kvinnokonvention/FN:s arbete för kvinnors rättigheter och Människohandel för sexuella ändamål.

 

Johan Lennartsson

070-305 25 72

johlen-3@student.ltu.se

Jag kommer gärna på möten eller andra aktiviteter och berättar om situationen i

Burma. Jag har även varit i Ryssland och berättar gärna om den katastrofala

situationen gällande HIV och sexuellt överförbara sjukdomar som råder där.

 

Ansvarig från partiexpeditionen

Lenita Karlsson
070-614 60 32

lenita@norrbotten.sap.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-03-29 11:39