Säkerheten och folkrätten måste sättas i centrum!

 

I första hand måste FN och andra ansvariga internationella aktörer  nu prioritera Georgiens integritet och folkrätten! På alla nivåer måste också Sveriges regering inse hoten i de olösta konflikter som lett till krisen och krigshandlingarna  i Georgien. Det skriver internationella utskottet i ett uttalande antaget 12 augusti, vid ett möte i Luleå.

Regeringen måste nu i alla sammanhang  driva de folkrättsliga frågorna för Georgiens folk och så långt som möjligt arbeta för att Georgiens territoriella integritet kan garanteras och för en fredlig, demokratisk utveckling i  Ryssland och dess grannområde. Men den svenska regeringen måste nu också – nationellt och på bred front - ta det egna säkerhetspolitiska uppdraget på allvar! Det handlar om de försvarspolitiska målen där regeringen i nära samverkan  med oppositionspartierna snarast måste utarbeta en gemensam svensk hållning – både internationellt och nationellt. Inte minst för att långsiktigt kunna garantera trygghet och säkerhet också för den svenska civilbefolkningen.

 

Bill Nilsson
Kommunalråd Älvsbyn
Ordförande för Internationella utskottet, Socialdemokraterna i Norrbotten

  

Uttalandet antogs i samband med internationella utskottets möte i Luleå, 12 augusti 2008.

 

För information

Bill Nilsson
070  647 03 75

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-13 14:42