Dokumentationer från seminarier distriktskongress 2011

Under distriktskongressens första dag - lördag 9 april -  genomfördes tre olika seminarier under temat vår politik och framtiden. De tre seminarieledarna var Stig-Björn Ljunggren som talade om folkrörelsens förutsättningar i framtiden. Anna Johansson, kommunalråd i Göteborg och sammankallande i kriskommissionen talade om det nya moderniserade folkhemmet och Anders Nilsson, författare och stadssekreterare, Göteborg, om behovet av en förändrad-utvecklad välfärdspolitik.

Här redovisas sammanfattade dokumentationer från respektive seminarium samt det tal som Lena Sommestad, höll  i egenskap av partistyrelsens gäst.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-13 15:20