Anna Johansson - Det gröna folkhemmet

Anna Johansson, kommunalråd i Göteborg  och en av ordförandena för partistyrelsens s k  kriskommissionen. Hon berörde bara inledningsvis ”det gröna folkhemmet” och ägnade huvuddelen av seminariet till kriskommissionens rapport och några punkter för att stärka partiet inför framtiden.

Det gröna folkhemmet kan det vara rött ? lyder den frågande rubriken till det här seminariet. Jag skulle vilja inleda med att det inte bara kan – det måste! Ett långsiktigt hållbart samhälle måste vara rött – bygga på våra värderingar – solidaritet och rättvisa.

Att vi förlorade valet 2010 har många förklaringar
Vi var inte tillräckligt i opposition till samhällsproblemen. Vi har alldeles för mycket förhållit oss till de borgerligas retorik.

Andra misstag som vi i kriskommissionen enades om och diskuterade var vår förmåga att förhålla oss kritiska och nytänkande.
Det var bl a ett allvarligt misstag att inte se samtiden , Jag tror t o m att det blev avgörande för förtroendet. Vi måste beskriva samhället som det ser ut. Och ha en vision .Vi bör ha en samman hållen idé om vart vi vill ta Sverige.

Rättvisa mot klyftor
Barnfattigdomen handlar om att föräldrar är fattiga. Det avgörande att att fler är i jobb och bättre villkor om man hamnar utanför.

Men jag vill också understryka att jag tycker att vår politik är  rätt men att vi  nu framför allt behöver vi utveckla våra verktyg.

Det gäller arbetslösheten och försäkringssystemen, skolorna / utbildning.

En av våra starka grenar är att vi håller ihop och vi kan hålla ihop politiken och göra samhällsbygget till en helhet som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet


Det är inte för att det är synd om människor som vi ska ha ett rättvist samhälle utan för att det är lönsamt. Det är hållbart och rubust.
Vi måste bli duktigare på att beskriva varför vi ska ha ett sammanhållet samhälle istället för att ha ett samhälle som drar isär De flesta vill nog leva i ett anständigt liv.

Vi måste också utveckla arbetsmarknaden för fler grupper – olika människor. Vi måste också väsaa oss när det gäller utbildning. Vi måste bestämma oss vilka frågor som är viktiga och vilka som är våra vägval.

Vi måste sätta ljuset på problemformulering och vår samhällsbeskrivning.
Storstad – landsbygdskonflikten handlar om vinnare och förlorare. Vi måste hitta ett sätt att få kontakt med vinnarna. Visa att rättvis välfärd – bra kvalitet i sjukvråd – äldre omsorg  är något som stärker samhället och den enskilde – något som vi alla vinner på.

Vi måste också använda skattemedlen till sådant som vi tycker är viktigt. Skatterna är ett sätt att lösa gemensamma angelägenheter.

Vi väljer inte mellan om vi ska ha välfärd eller inte  utan om den ska vara tillgänglig. Viktigt att beskriva sambanden mellan skatt och en likvärdig tillgänglig välfärd för alla.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-13 15:35