Så bygger vi en rättvis välfärd för alla

Anders Nilsson författare och Stadssekreterare
Göteborg. Anders har jobbat som ombudsman åt  LO i många år.
Anders har gett ut en bok ” Så bygger vi en rättvis välfärd för alla”
Boken finns att beställa från Arbetarrörelsens Tankesmedja

Föredraget handlar mest om villkoren på arbetsmarknaden.

Det mest effektiva sättet att bekämpa barnfattigdom är att se till att alla har arbete. Brist på arbetskraft stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Brist eller överskott på arbetsmarknaden på verkar hela samhället. 2015 kommer ett skifte att ske. Då kommer den yrkesaktiva delen minska och vi kommer att få en brist på arbetskraft. Om vi inte lyckas föra en bra arbetsmarknadspolitik kan vi få att vi har brist på arbetskraft men samtidigt har vi en hög arbetslöshet.

Idag kommer hälften av arbetsgivarna att vi har brist på folk enligt en undersökning av Dagens Industri.

Forskningen visar att 1/3 av oss är överkvalificerade för nuvarande arbetet. Vi måste bygga upp nya system inne på arbetsplatserna för att utbilda. Kompetenskraven ökar hela tiden. En Socialdemokratisk regering måste återinföra arbetsmarknadsutbildningarna. I Göteborg har validerats 8000 vårdbiträden till undersköterskor.

Vi växlar från kunskapssamhället till det forskarna kallar kognitiva förmågan.Denna förmågan är mycket viktigt i framtiden. En av fem femtonåringar saknar denna förmåga.

Hur mycket kognitiv stimulans barnet får under de första sex levnadsåren avgör den kognitiva förmågan. Sveriges resultat har försämras drastiskts senaste fem åren. Den grupp som saknar kognitiv förmåga som lämnat skolan de senaste fem åren har fördubblats.

Det handlar om att bygga upp förskolan för alla barn. Barn kan ta skada av att placeras i förskola före ett års ålder, men stimuleras om de går i förskola efter ett års ålder. Det finns ett starkt samband med pappans deltagande i barnuppfostran.
Det skifte som vi ser i befolkningsutveckling kommer att påverka oss.
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-13 15:38