Var är regeringen?

Idag upplever vi ett Norrbotten med en historisk tillväxt. Inom en mängd områden ligger vi i framkant och kan med glädje också notera investeringar i utvecklandet av helt nya näringar.  Det handlar om gigantiska satsningar som generar tillväxt och välfärd inte bara för oss utan hela landet. Samtidigt tvingas vi nu försöka hantera ett antal växande klyftor inom regionen, mellan kust och inland och mellan små och stora kommuner.

Flera av länets mindre kommuner är hårt trängda mellan en åldrande befolknings ökade behov och kraftfullt minskade resurser i form av skatteintäkter och statsbidrag. Och samtidigt som det råder överhettning och arbetskraftsbrist inom bl a gruvnäringen befinner sig idag närmare 4 000 ungdomar i långtidsarbetslöshet – det är fler än invånarantalet i några av de mindre norrbottniska kommunerna. De här nya allt större skillnaderna i förutsättningar för samhällsservice och samhällsbygge hindrar länets möjligheter att ta tillvara den unika och den egna utvecklingskraften.

Vi socialdemokrater i Norrbotten tycker det här är ohållbart och ovärdigt ett modernt Sverige som vill se sig ibland de främsta i den internationella utvecklingstoppen.

Det är ovärdigt att krossa framtidstro och utvecklingsmöjligheter för en hel generation ungdomar! Det är helt förödande att mindre inlandskommuner som drar till sig miljarder i råvaruinvesteringar inte har mer än en krympande kommunekonomi till strategiska samhälls- och infrastrukturinvesteringar. För Norrbotten och hela Sverige är det ohållbart att ha en regering som inte släpper fram investeringar för infrastruktur och som inte tillskjuter resurser för vuxenutbildningen.

Arbetslösheten måste minska. Vi vill investera i våra ungdomar vi vill ge dem framtidshopp och utvecklingsmöjligheter. 

Vi vill investera i utbildning, utveckling och forskning. Vi vill satsa på framtidstro för enskilda och en hållbar utveckling för hela länet.

 

Till det behövs en regering som vill och en politik för sammanhållning och hållbar utveckling.

Vi socialdemokrater i Norrbotten kräver därför besked från regeringen och de borgerliga partiföreträdarna i Norrbotten:

När och hur tänker ni besluta om och förverkliga nödvändiga statliga investeringar i infrastruktur? 

När och hur kommer ni att hantera de övergripande samhällsinsatser och det välfärdsbygge som behövs för att kunna ta tillvara tillväxten i ett län som Norrbotten? 

När och hur tänker ni börja fatta de strategiska beslut som är nödvändiga för att ta tillvara länets utvecklingsmöjligheter och göra verklighet av den idag historiska chansen att växla upp det framgångsrika Norrbotten till ett framtidslän?

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-15 19:35