Vi vill fortsätta stärka en stark vård

Den högspecialiserade och tekniskt avancerade vården ställer allt högre krav på ständiga och snabba förändringar av verksamhet och organisation. Idag kan vi behandla långt fler sjukdomar och allt högre upp i åldrarna, än för tio år sedan.

Vi får dessutom kontinuerligt nya och bättre men också allt dyrare mediciner för behandling av tidigare obotliga åkommor. Det här driver naturligtvis hela tiden kostnaderna för den välfärd och livskvalitet som invånarna har rätt att kräva. Vården har på kort tid blivit både bättre och dyrare.

I ett län som Norrbotten, med befolkningsminskning, minskade skatteintäkter och en åldrande befolkning behöver nu vården både långsiktighet och kraftfulla beslut istället för den borgerliga regeringens alltmer aggressiva kommersialisering av hela välfärden. Regeringen har  raserat det generella och gemensamma finansieringssystemet. Istället har de etablerat en rad kortsiktiga ersättningsmodeller.

Vi socialdemokrater i Norrbotten vill fortsatta att förändra för att utveckla och stärka vården.

Vi vill långsiktigt stärka grunden för en likvärdig vård efter behov.

Därför kräver vi att regeringen

Förändrar ersättningsmodellerna till ett generellt, långsiktigt och hållbart finansieringssystem

Att regeringen tillåter statliga utjämningsmodeller så att olika förutsättningar inte leder till orättvisa villkor för enskilda patienter och vården i sin helhet.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-15 19:46