Uttalande om regional tillväxt

Uttalande antaget av distriktskongressen 13-14 april 2013, Arvidsjaur

-Sverige behöver hela landets tillväxt!

 

Alla delar av Sverige har olika förutsättningar för näringsliv, befolkningsutveckling, service och samhällsbygge. I Norrbotten levermånga av inlandskommunerna  med minskande och åldrande befolkning och därmed minskande inkomster. Det innebär stor press för att klara samhällsinvånarnas behov av service, skola vård och omsorg.

Mindre inlandskommuner i norra Sveriges inland – som exempelvis Arvidsjaur – har samtidigt unika lokala utvecklingsmöjligheter. Det kan handla om att ta tillvara klimatförhållande till utvecklande av testverksamhet för bilbranschen eller  besöksnäring med i ett internationellt perspektiv helt unika natur- och friluftsupplevelser. Det kan också handla om att ta tillvara innovationer och utvecklingspotential i det egna lokala företagandet.

Men för att de här mindre kommunerna ska ha förutsättningar att ta tillvara sin egen kraft krävs en politik för tillväxt och utveckling. Vi Socialdemokrater i Norrbotten kräver därför en politik för sammanhållning där hela landets utvecklings- och tillväxtmöjligheter tas tillvara. Vi kräver därför:

  • en politik där alla ges likvärdiga möjligheter till utbildning, vård och omsorg
  • en aktiv tillväxtpolitik där hela landet kan växa och de unika möjligheterna i varje geografiskt område främjas
  • en politik där alla delar av landet kan ta tillvara välfärden som tillväxtmotor för fler jobb.

Vi vill se en långsiktig och hållbara politik för hela landet där olika förutsättningar ges lika möjligheter. Det gagnar inte bara Norrbotten och Norrbottens inlandskommuner – det bidrar till hela Sveriges tillväxt.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-15 07:25