Uttalande om skola-utbildning

Uttalande antaget av distriktskongressen 13-14 april 2013, Arvidsjaur

Alla barn har rätt till lika bra skola

Det går att vända utvecklingen i den svenska skolan. Men det kräver såväl vilja som att skolan prioriteras i den praktiska vardagspolitiken- inte bara ekonomiskt utan också i stöd till samverkan mellan kommuner och skolor inom bland annat IT och pedagogik. För att kunna leva upp till läroplanens mål kring allt från användandet av modern teknik till lärande och skapande krävs nu en både kraftfull, flexibel och långsiktig politik.

Som Socialdemokrater vet vi att det är avgörande, för båda den enskilde och samhället, hur skolan och eleverna klarar utbildningen.  För att ge alla barn samma chans att lyckas i skolan är ett viktigt första steg att alla kommuner fördelar resurser till skolan efter elevernas behov. Det betyder att vi vill att det  ska vara obligatoriskt för alla kommuner att göra det.  Men det kommunala ansvaret ställer krav på regeringens förmåga till prioriteringar och satsningar utifrån lokala behov.

Många av exempelvis Norrbottens mindre kommuner har behov av samverkan samarbetsprojekt för att klara läroplanen och enskilda elevers behov. Nu har vi under flera år upplevt att skolans möjligheter slås sönder av såväl ökande byråkratiska regelverk som krympande ekonomier men framför allt bristande politisk vilja

Därför kräver vi Socialdemokrater i Norrbotten se att regeringen visar vilja och tar ansvar. Varenda satsning i på eleverna i dagens skola är en investering i framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-15 07:26