DU behövs i samtalet om Norrbottens framtid!

                                                                                                            

Vilka frågor ska vara prioriterade? Hur ska vi arbeta för att förverkliga visionerna om tillväxt och framtidstro i Norrbotten? Och en hållbar utveckling där olika intressen ryms och kan samspela? Det är en del av utmaningarna i det politiska handlingsprogram som i november skickades ut på remiss till medlemmar och grundorganisationer för synspunkter. Nu ska utmaningar och en del synpunkter lyftas i ett öppet panelsamtal med förhoppningen att ännu fler tar chansen att tycka till och vara delaktiga i länets framtid och utveckling.

Den 20 januari bjuder Socialdemokraterna i Norrbotten in till ett öppet samtal om handlingsprogrammet inför valet 2014 - "Ett handslag för utveckling och framtidstro i Norrbotten". I panelen finns Bengt-Urban Fransson, politisk chefredaktör Piteå Tidningen, Mikael Sevä, doktorand Luleå tekniska universitet och Li Skarin, producent och vd för produktionsbolaget Massa Media. De ska ge sina olika perspektiv på valprogrammet ochdela med sig av sina synpunkter på det de tycker behöver beslutas och verkställas för länet.

VÄLKOMNA!
Måndag 20 januari kl 18.30 Lillan, Skeppsbrogatan 16, Luleå

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-15 15:38