Ett handslag för utveckling och framtidstro

Handlingsprogram REMISS version 131123

Vår vision….

Norrbotten är ett framgångsrikt framtidslän. De senaste årens etableringar av industriverksamhet och helt nya framtidsbranscher har också skapat förutsättningarna för en vitaliserande framtidstro och nya kreativa möjligheter för samhällets och människors utveckling. För oss socialdemokrater är det drivkraften i vår vision och plattformen för vår politik. Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.

Det handlar om att ge förutsättningar för en positiv och stabil utveckling - det som är grunden för ett samhälles utveckling jobb, utbildning och allt det av samhällsservice som skapar trygghet i vardagen.

Visionen handlar också om att bygga långsiktigt hållbart samhälle med hänsyn till miljö och klimat och en tillväxt som stärker förutsättningarna även för våra barn och kommande generationer.

Trots de många positiva tendenserna i Norrbotten ser vi allvarliga och helt nya varningssignaler på att klyftor såväl mellan människor som samhällen och regioner ökar.

Samtidigt som vi stolt kan konstatera att vissa av länets kommuner har Sveriges lägsta arbetslöshet tvingas de flesta hantera en permanent hög långtidsarbetslöshet - framför allt för ungdomar. 
Även här tvingas länets s-styrda kommuner försöka mildra effekterna av en allt brutalare och borgerlig arbetsmarknadspolitik.

Vi kan aldrig acceptera en sådan politik där hänsynslöshet och orättvisor slår sönder människors vardag och förutsättningar.

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö.

OM vi vinner valt =våra löften till Norrbotten

Vi vill ge tydliga besked och löften till norrbottningarna. Punkterna under rubrikerna OM vi vinner valet handlar alltså om våra prioriterade utvecklings- och framtidsfrågor. För att vi ska kunna stå för dem fullt ut behöver vi fortsatt förtroende i länet – landsting och kommuner-  men också  regeringsmakten i landet. Politiken hänger ihop – en stark s-politik lokalt förutsätter en stark s-politik nationellt.

Vill du vara med? Ta del av vårt handlingsprogram och skicka dina synpunkter på mail till oss:

norrbotten@socialdemokraterna.se

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 14:59