Öppenhet och delaktighet

Samhällsarbetet måste alltid bygga på tilltron till medborgarnas eget engagemang och medborgarnas egna organisationer. Samhällsförändringarna och internationaliseringen innebär nya utmaningar för den demokratiska delaktigheten. 

Många politiska beslut, som tidigare kunde tas på nationell nivå, kräver idag internationell samordning. Det är en förutsättning för demokratins handlingskraft, men riskerar också öka avståndet till väljarna. Därför måste arbetsformer och beslutsprocesser inom alla politiska samarbetsorganisationerna och på alla politiska nivåer ses över och vidareutvecklas i syfte att skapa större insyn, kontroll och delaktighet.

Vi vill stärka demokratin och göra politiken öppen och tillgänglig för människors engagemang och delaktighet i arbetet för framtiden och utvecklingen. En viktig förutsättning i demokratiarbetet är ett offensivt folkbildningsarbete där människor ges möjlighet till delaktighet genom ökad kunskap.

Folkrörelserna som idémodell lever – både i traditionella och nya former.

Öppenhet, insyn och en nära samverkan är centralt i allt utvecklings- och förändringsarbete. Vi vill fortsätta utveckla det samarbete som landsting, kommuner och länets företag och organisationer etablerat de senaste åren.

I dagens samhälle spelar också media en avgörande roll i människors liv och samhällsuppfattning. Under året har flera av Sveriges rikstäckande public serviceföretag – Tidningarnas Telegrambyrå och Sveriges Radio – meddelat att de stänger sina redaktioner i Norrbotten. Därmed stoppas inte bara den oberoende journalistiska bevakningen av  en 5:e del av Sveriges yta. Det handlar också om att informationen och nyhetsflödet från en av Sveriges för närvarande mest expansiva landsdelar i princip helt uteblir. Att över 9 miljoner svenskar söder om länsgränsen vet inget eller väldigt lite om allt det som händer i Norrbotten är ytterst också en demokratifråga och det som en gång var public service företagens huvuduppdrag – att skapa kunskap om och delaktighet i samhällsbyggnad och politik i hela landet.

OM vi vinner valet:

För en stabil och långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt utveckling med god livskvalitet vill vi lova norrbottningarna att:

●   Stärka utvecklingen  och  stimulera etablerandet av  mötesplatser och dialog kring ungas villkor och inflytande

●   Stödja mångfaldsprojekt och folkrörelser

●   Aktivt samverka för att motarbeta mäns våld mot kvinnor.

●   Kräva en omfördelning resurserna och ett tydligt ansvar för det grundläggande uppdraget till public service så att hela Sverige omfattas.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-27 15:57