Uttalande antaget vid distriktskongress 2015

Barents samarbetet värt att värna

Vi är många som bor i Barentsområdet, nästan 6 miljoner människor på en yta av hela 1,75 miljoner kvadratkilometer. Det är idag ett expansivt område med en mångfald av kulturer och ett tiotal olika språk.

Området är en starkt expansivt utvecklingsregion med många växande näringar som bygger på den nordliga stora tillgången på naturresurser. Det handlar om skogen, olje- och gasutvinning, gruvnäring men också ny verksamheter inom bl a   IT-teknologi, besöksnäring och framtidsinriktade satsningar inom miljö- och klimatområdet.

Den senaste tiden har tyvärr motsättningar och spänningar mellan EU och Ryssland ökat vilket försvårar det, för utvecklingen och framtiden, viktiga samarbetet över landsgränserna och i vårt närområde. 

Vi Socialdemokrater i Norrbotten vill att regeringen inrättar ett permanent svenskt Barentssekretariat i Norrbotten.

Det skulle ge en plattform och möjlighet för samarbete. Det skulle också innebära möjlighet att bygga och utveckla ett centrum för ökad kunskap om Barentsområdet och långsiktigt bidra till att stärka arbetet för demokrati och fred.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-19 13:38