Vi vill riva murar. Är ni med?

Program för öppet möte 20 oktober Lillan, Luleå, kl 18.30

Medverkande: Britt-Marie Karlsson, Margareta Eriksson, Folkhälsocentrum, Jonas Thörnqvist, biträdande landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting, landstingsråd Anders Öberg, (S).Samtalsledare: Emilia Töyrä, riksdagsledamot (S)

Det krävs många och breda insatser inom en rad samhällsområden för att minska skillnaderna i hälsa/ohälsa.

Britt-Mari Karlsson och Margareta Eriksson, Folkhälsocentrum, landstinget redovisar aktuella rapporter och uppgifter om hälsoläget i Norrbotten.

Inget annat samhällsområde utvecklas, förändras och påverkas så mycket av nya tekniska landvinningar som hälso- och sjukvården. Vad krävs för att vi ska kunna ta tillvara möjligheterna?

Jonas Thörnqvist, biträdande landstingsdirektör berättar om utmaningarna som framför allt närsjukvården och länets hälsocentraler står inför.

Fika och tid för frågor-samtal med huvudfokus:

  • Kan kommuner och landsting samverka i vården och omsorgen kring patienter/brukare? I så fall hur?
  • Vad kan kommuner landstinget göra för att patienter och anhöriga blir  mer delaktiga - och ta tillvara erfarenheter och kunskaper?
  • Vad kan kommuner och landsting göra gemensamt för att minska hälsoklyftorna? Vilken är den första och viktigaste insatsen?

Varmt välkomna
till ett öppet brett och inspirerande samtal om utveckling och stärkt samverkan för en hållbar välfärd i hela Norrbotten. 

Arbetsgruppen för ett hälsofrämjande Norrbotten Emilia Töyrä, Nils Harnesk, Evgeny Krakov, Beatrice Öhman, Viktoria Danell, Ingela Uvberg Nordell(Agnes Szögi)

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-14 13:40