Barn har rätt!

Vi har alla berörts av den senaste tidens rapportering om barn som far illa. Barndomen är en viktig del av varje människas liv och alla barn förtjänar en bra start i livet. Varje barn som far illa är ett misslyckande, inte bara för den enskilda familjen och barnet utan för hela samhället.

Alla barn ska kunna växa upp i trygghet, utvecklas och förverkliga sina drömmar. Vi måste ta ansvar för varandra och därför inleder Socialdemokraterna och Unga Örnar tillsammans ett gemensamt arbete på temat ”Barn har rätt” för att sätta barns rättigheter högt på agendan.

UNGA ÖRNAR - Bok, bilder och skrivbordsunderlägg. Hämta bilder och skrivbordsunderlägg från kampanjen Barn har rätt. Rösta på den viktigaste internationella barnfrågan eller köp boken Barn skriver till statsministern

WEBBFRÅGAN - Vad är viktigast för att stärka barns rätt?  Flexibel och generös föräldraförsäkring? Förskola för alla barn med hög kvalitet? Högt barnbidrag till alla barn? Eller barns rätt att alltid uttrycka sin mening. Ställ dina frågor till vår panel här

BRIS - Barnens parti. Det är valår. Oavsett hur vi röstar, önskar Bris att vi tar barnens parti. Att vi är med och tänker på vad som är bäst för barn som växer upp. Det handlar om att själv vara en tillgänglig vuxen för barn i vår närhet – och det handlar om att vi för en politik som tar barnens parti. Läs Barnens valmanifest här

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-05-17 19:35