Lyckat rådslag om Sjukvården

Socialdemokraterna i Östergötland bjöd under våren 2005 in till rådslag om framtidens hälso- och sjukvård. Syftet var att diskutera de vägval som hälso – och sjukvården i Östergötland och Sverige står inför.
 
Bild på unga socialdemokrater från Östergötland

Fram tills nu har cirka 700 enskilda svar och synpunkter kommit oss tillhanda på enkät/vykort. 68 mer omfattande skriftliga synpunkter har kommit från olika organisationer. Exempel på organisationer som svarat är: PRO, Kommunal, Handikappföreningarna i Östergötland, Svenskt näringsliv och olika S-föreningar runt om i länet.

Olika organisationer har självklart haft olika synpunkter var och en utifrån sina utgångspunkter. Några synpunkter har varit genomgående i de flesta svar som kommit till oss.

Det är att:

  • Tillgängligheten är viktig och måste förbättras.
  • Hälso - och sjukvården skall vara gemensamt finansierad.
  • De med de största behoven skall ha företräde.
  • Öppna prioriteringar är nödvändiga.
  • Ökad länssamverkan (mellan sjukhusen) är positivt, då många tror att man på så sätt kan öka effektiviteten och korta köer.

Materialet har samanställts och skall användas i det fortsatta arbetet med och ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program för socialdemokraterna i Östergötland. Distriktsstyrelsen för socialdemokraterna i Östergötland har tillsatt en programgrupp för att ta fram ett förslag på nytt Hälso – sjukvårdspolitiskt program. Dessa synpunkter kommer att arbetas in i det förslag som kommer att presenteras för distriktskongressen i april 2006. Sammankallande i gruppen är Anna-Lena Sörenson.