Varför släpper socialdemokraterna fyra rapporter om havsmiljö, klimat, energi och kemikalier?

 

Ett hållbart samhälle ska inte tära på jordens resurser. För oss handlar det om rättvisa mellan vår generation och kommande. Utan en progressiv miljöpolitik kan levnadsstandarden komma att sänkas betydligt för kommande generationer.

Den gröna omställningen har en enorm potential – i tillväxt, arbetstillfällen och för ett uthålligt samhälle. Satsningen på förnybar energi kommer att vara en stor möjlighet för svenska företag att ge nya jobb och nya intäkter som också kan betala välfärden. Det finns ingen motsättning mellan miljösatsningar och ekonomisk tillväxt. De är snarare varandras nödvändiga förutsättningar.

Moderaterna är dominerande i det borgerliga samarbetet. Moderaterna har också en i princip obefintlig miljöpolitik där de förespråkar att marknaden ska lösa de miljöproblem vi står inför idag.  Moderaterna vill sänka skatterna med 250 miljarder kronor. Vi ser att miljön kommer att bli lidande för det.

Därför har socialdemokraterna arbetat ihop fyra rapporter som tydligt visar på skillnaden i svensk politik och vilka konsekvenser detta kommer att ha för framtidens miljöpolitik.

Vi socialdemokrater har länge haft en tydlig röd tråd i vårt miljöarbete – där uttrycket det ”Gröna Folkhemmet” har blivit ett samlingsnamn för en vision om en tydligare och skarpare miljö- och klimatpolitik. Här finns tydliga mål om hur vi, på olika sätt, vill premiera miljötänkande, underlätta miljöalternativ och använda tydliga. Vi behöver satsa mycket mer på förnybar energi, gröna elcertifikat och en grön skatteväxling.

Socialdemokraterna har på område efter område klargjort vad vi vill göra för att förbättra energipolitiken, havsmiljöpolitiken, kemikaliepolitiken och klimatpolitiken. Vår fråga är vad alliansen står i dessa frågor. Det är tydligt att moderaterna inte har någon miljöpolitik alls – folkpartiet vill en sak och centerpartiet en annan. Kristdemokraterna hade ett par idéer – men frågan är vad en borgerlig allians kommer att göra för miljön? Som vi kan se det kommer väldigt lite att ske. Moderaterna är det klart största partiet i alliansen och det parti som kommer att leda samarbetet framöver – för dem går skattesänkningar före allt annat.

Vi kan inte låta marknaden styra. Här behövs en tuff och tydlig miljöpolitik – för framtiden och för kommande generationer.

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-06-26 12:40