Högre utbildning en förutsättning

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta den allt snabbare globaliseringen med ökande kunskapskrav kommer att kunna hävda sig bättre i framtiden. För att stå starka i måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner.

Utbildning och forskning har därför central betydelse, inte bara för enskilda människors konkurrenskraft och hälsa och upprätthållandet av en livaktig demokrati, utan även för vår välfärds tillväxt och utveckling. Satsningar på utbildning på alla nivåer måste därför prioriteras. För att nå dit måste vi öka investeringarna i högre utbildning och öka samverkan mellan stat, näringsliv, fackliga organisationer, universitet och högskolor.

Men det är inte bara kvantiteten i högskolan vi behöver slå vakt om. Kvaliteten måste också lyftas. Det nya kvalitetsutvärderingssystem som regeringen infört mot sektorns vilja och som nu också fått underkänt i Europa måste förbättras. Ämnesområden som i dag har liten andel lärarledd tid måste få mer resurser. Inte minst i utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora behöver studenterna fler föreläsningar, och uppsatsstudenter behöver mer tid med sina handledare. Vi menar att det är i mötet mellan student och lärare som studenten kan utveckla de kunskaper som en akademisk utbildning ska ge.

Utbildningarna måste också tydligare kopplas till arbetslivet på ett effektivt sätt. Vi behöver mer praktik och arbetslivsanknytning i utbildningarna så studenterna får en djupare inblick i vad de utbildar sig till och en verklighetsförankring så arbetet inte blir en chock när de väl kommer ut i arbetslivet. Samtidigt är det viktigt att involvera näringslivet i utbildningen så utbildningarna som erbjuds matchar de yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Högre utbildning ska vara öppen för alla som har intresse och förutsättningar för den. Oavsett bakgrund eller andra ovidkommande faktorer måste fler ta del högre utbildning. Det gäller för svenska, men också utländska, studenter. För de svenska måste vi ha ett studiemedel som går att leva på och antagningar som är rättvisa. För utländska studenter måste vi underlätta visumansökningarna och annan byråkrati. Det ska inte behöva ta månader för att kunna ges möjlighet att studera i Sverige.

Utbildning är en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter till att aktivt delta i samhället. Alla människors rätt till kunskap och utveckling är utgångspunkt för socialdemokratisk utbildningspolitik. Kunskapssamhället ska stå öppet för alla. Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler – tvärtom.

Louise Malmström (S), riksdagsledamot och ledamot utbildningsutskottet
Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot
Jonathan Hermansson (S), ordförande SSU Östergötland
Sara Bertilsson (S), ordförande S-studenter, Spartacus, Linköpings Universitet

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 11:37