(M)isslyckad regeringspolitik

Svar till de moderata riksdagsledamöterna från Östergötlands artikel i länets tidningar

De fyra moderata riksdagsledamöterna från Östergötland skriver i sin artikel i maj att socialdemokraternas vårbudgetmotion skulle innebära ett skattechock för unga. Det är helt felaktigt. Ungdomar ska inte få höjd skatt. Det vi vill är att statens ska sluta subventionera företag som ändå har ungdomar anställda och istället använda pengarna mer effektivt.

Ungdomsrabatten, dvs att arbetsgivaravgiften halverats för samtliga ungdomar, har visat sig vara ineffektivt. Det visar flera rapporter från myndigheter och oberoende organisationer. Samma sak gäller den sänkta krogmomsen. Åtgärderna är dessutom oerhört dyra och kostar över 20 miljarder om året. De pengarna vill vi socialdemokrater använda till utbildning, kompetenshöjning och aktiva åtgärder i näringslivet för att skapa nya jobb.

2006 pratade moderaterna om massarbetslöshet och utanförskap. Idag kan vi se att både arbetslösheten och utanförskapet ökar. Är det moderaternas sätt att prioritera frågorna?

Länets moderata riksdagsledamöter fokuserar också helt på vår politik. Istället för att själva driva på sin egen regering att agera använder de sin tid åt oss. Självklart är vi hedrade, men Sverige skulle må mycket bättre om regeringen faktiskt styrde landet. Vi kan idag inte se några nya förslag från moderaterna utan de lutar sig tillbaka och hoppas att konjunkturen vänder.

Det finns en tydlig koppling mellan utbildning och arbete. I gruppen ungdomar under 25 som saknar gymnasieexamen är det skrämmande 40 % arbetslöshet. Samtidigt vill flera arbestgivare anställa, men hittar inte personer med tillräcklig utbildning. Slutsatsen är given. Vi måste utbilda oss ur den alldeles för höga arbetslösheten.

Vi vill också införa ett utbildningsvikariat som gör att redan anställd personal ges möjlighet att vidareutbilda sig. Under tiden tar företaget in en långtidsarbetslös. Det gynnar personalen, företaget och den långtidsarbetslöse.

Sverige kan mer. Regeringen är trött och saknar idéer. Det är genom kunskap och arbete vi bygger Sverige.

Johan Löfstrand
Louise Malmström
Billy Gustafsson
Anna-Lena Sörenson
Johan Andersson

Socialdemokratiska riksdagsledamöter Östergötland

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-14 10:42
Taggar: