Svar till Paul Öström

Svar till Paul Öström, Hultsfred LK Debatt 25/4 2012

Det är beklagligt att Paul Öström inte ser mina argument som de är utan drar egna slutsatser. Men låt mig reda ut begreppen.

Forskning och undersökningar visar tydligt att utbildningar är ett sätt att få arbete. Arbetslösheten är mycket lägre hos utbildade människor. Oavsett vad Paul Öström tror.

Keynesianismen har varit mycket värdefull för Socialdemokraterna. Ernst Wigforss anväde den på 20-talet och Gunnar Sträng på 60-talet. Vi har goda erfarenheter av den. Skillnaden idag är att vi har en globaliserad ekonomi så vi måste anpassa den ekonomiska politiken utifrån att vi inte längre har ett slutet ekonomiskt system. Vi har inte glömt bort Keynes, men vi har modifierat teorierna så de blivit moderna. Ett bra exempel är våra förslag på satsningar på infrastruktur, miljöanpassning av flerfamiljshus och andra satsningar som vi vill genomföra nu i långkonjunktur.

Avslutningsvis om energipolitiken. Den allmänna opinionen tycker inte att vi ska importera el från kolkraftverken i Tyskland. Med det menar jag att forskare, och en bred majoritet av de politiska partierna, alla håller med om att importen är dålig. Sedan har vi olika lösningar på hur vi vill hantera frågan. Jag tror på långsiktiga, breda, överenskommelser över partigränserna. Vi måste kunna garantera en energiförsörjning som både är högproduktiv och miljövänlig på lång sikt.

Billy Gustafsson
Socialdemokratisk riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 11:28