Sverige behöver en bättre biogaspolitik

Energifrågorna är centrala för hur Sverige klarar såväl klimatutmaningen som konkurrenskraften. I Östergötland finns betydelsefulla delar av basindustrin etablerad och förutsättningarna för hur den och andra viktiga aktörer för Sveriges sysselsättning och välfärd ska kunna fortsätta sin verksamhet är av stor betydelse för utvecklingen av regionen.

För att möjliggöra en fortsatt hållbar tillväxt i vad vi kallar fjärde storstadsregionen måste vi skapa ett samhälle som förmår att utnyttja energin bättre. Det handlar bland annat om energismartare byggnader och effektivare trafiksystem. Dessutom behövs lokala, förnybara och konkurrenskraftiga lösningar för energiproduktionen.

Vår region ligger långt fram när det gäller biogas och samverkan med andra aktörer i regionen för att förverkliga ett biogassamhälle. Det pågår en kontinuerlig diskussion om hur vi kan etablera nya anläggningar för biogas i vår region, men det saknas tillräckliga ekonomiska incitament för hur biogas och andra förnybara drivmedel ska kunna ersätta den stora användningen av fossila drivmedel.

Trots fagra ord om biogasens fördelar som förnybart bränsle saknar regeringen en sammanhållen biogaspolitik. Det saknas statliga mål för produktion och användning av biogas. Det saknas stabila och långsiktiga incitament som underlättar investeringar. Det saknas dessutom en övergripande plan för hur staten och de regioner som arbetar med biogas gemensamt ska bygga ut biogasproduktionen. Den biogasstrategi som regeringens energiminister utlovade för några år sedan lyser med sin frånvaro.

Idag har både Danmark, Tyskland & Nederländerna program med stöd för att öka biogasproduktionen och göra biogas till en viktig del av framtidens energimix. I Sverige vågar inte den borgerliga alliansregeringen ta ansvar för Sveriges biogasproduktion, trots förslag från egna myndigheter. Många fordonstillverkare, taxibolag, bussbolag och privatbilister väntar på ökad tillgång på biogas. Då måste ekonomiska förutsättningar skapas för att få till stånd en snabbt ökad produktion. Annars riskerar biogas att tappa mark – för vem vill köpa en biogasbil om det inte finns biogas?

Kommuner och regioner tar idag på sig stora kostnader för att snabba på färden in i biogassamhället. Vi tar fram trafiklösningar som bygger på biogasdrift. Vi köper in egna fordon som drivs med biogas. Vi utvecklar avfallshanteringen och VA-verksamheten för att öka andelen rötbart avfall. Men staten måste också bidra. Det räcker inte med enbart verbala prioriteringar från regeringens sida!

Johan Löfstrand (S)
riksdagsledamot och ledamot miljöutskottet

Kristina Edlund (S)
kommunalråd Linköping

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 11:17