Utbildningskontrakt en möjlighet

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är rekordhög. Trots det så står regeringen utan förslag och lämnar en vårproposition utan innehåll. De enda förslagen vi hört från borgligt håll är sänka ungdomslöner, vilket flera ekonomer och forskare avfärdat som verkningslöst.

Regeringen fortsätter också hylla den sk ungdomsrabatten som gör att arbetsgivare endast betalar halv arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det är en dyr reform som inte heller den har gett speciellt många nya jobb. Däremot kostar den skattebetalarna 16 miljarder om året.

Vi vill använda dessa pengar på riktade insatser för de ungdomar som saknar arbete. De ungdomar som redan har jobb behöver ingen rabatt.

Som en del i våra förslag vill vi införa ett utbildningskontrakt. Det riktar sig till de ungdomar som är under 25 och saknar gymnasieutbildning. Det skapar förutsättningar för att fler kan få gymnasieexamen och därmed har större möjligheter till att få ett jobb. Utbildningen kombineras med praktik eller traineeplatser till kollektivavtalsenliga löner.

Socialdemokraterna har konkreta förslag på hur vi ska bekämpa massarbetslösheten. Regeringen är trött och saknar idéer. Det är med kunskap och arbete som vi bygger Sverige.

Anna-Lena Sörenson
Socialdemokratisk riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 11:32