Vi måste se framåt

Svar till Roger Tiefensee (C) och Staffan Danielsson (C) NT-debatt

Det Roger m fl skriver i sitt svar till oss visar att Centern endast återupprepar gårdagens lösningar på morgondagens problem. Biologisk behandling av matavfall har varit ett nationellt mål ett antal år redan och förslaget om 20 öre/ kWh som ni nämner föreslogs av Energimyndigheten i biogasutredningen redan för ett par år sen.

Linköping och andra regioner har sedan många år sprungit ifrån Centerns mål och visioner. Matavfall samlas in och rötas till biogas, gödsel rötas, biogödsel återförs till jordbruket och fordons drivs med biogas. Det sker redan i Östergötland, Uppland och Skåne. Men vi vill inte stanna där. Vi måste sätta nya mål.

Här saknar Centern en samlad strategi för biogasens framtid, roll i samhället och i kretsloppet. Även om vi sjudubblar produktionen av biogas till ca 11 TWh är det mindre än 10% av den totala användningen av fordonsbränsle i Sverige. Ska biogas fortsatt bara vara ett marginalbränsle? Vem vill då köpa en biogasbil?

Om bonden ska kunna använda biogas måste mer till än ett produktionsstöd - stöd till utveckling av rening av biogasen, ändrade regler för fordonsgaskvalitet och bättre kunskap om användning av biogödseln. Det möjliggör kommersiell användning av biogastraktorer osv. Det krävs ett helt annat sätt att se på biogas och dess roll i samhället för att nå ett hållbart Sverige.

Centern skriver gärna om vad centern vill - men vad vill den borgerliga alliansregering i vilken Centern ingår? Vad vill näringsminister Annie Lööf (C), jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) och miljöminister Lena Ek (C)? Det är tre ministrar som mycket väl kan lägga fram förslag, men inte gör det. Kan inte Centern påverka regeringens förslag trots ovanstående ministrar?

Johan Löfstrand (S)
Riksdagsledamot

Kristina Edlund (S)
Kommunalråd Linköping

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 11:30