KU på besök i Europaparlamentet


Konstitutionsutskottet på besök hos Europaparlamentets
talman Hans-Gert Pöttering