Välkommen till min hemsida!

Jag heter Billy Gustafsson och är född 1948, gift och bor i Norrköping i eget hus. Jag blev riksdagsledamot vid valet 2002 och det är första gången i mitt liv som jag arbetar politiskt på heltid.

Innan jag kom in i riksdagen arbetade jag på försäkringskassan i Östergötland, de sista åren som fackligt förtroendevald i Försäkringsanställdas Förbund. Politiskt hade jag uppdrag i landstinget i Östergötland som fritidspolitiker mellan 1985 och 2002. Jag sysslade där främst med hälso- och sjukvårdspolitik.

I riksdagen är jag ordinarie i konstitutionsutskottet och ersättare i socialförsäkringsutskottet.

Jag brukar säga att jag har tre grunder för mitt arbete i riksdagen. Främst jobbar jag naturligtvis med de frågor jag har ansvar för i mitt ordinarie utskott och de är regionala demokratifrågor, fri- och rättighetsskyddsfrågor och data- och integritetsfrågor.

Därutöver jobbar jag med frågor som är utvecklingsstrategiska för Norrköping och Östergötland exempelvis att stärka Norrköpings hamns konkurrenskraft, ostlänken och andra frågor som stärker Norrköping som ett transport- och logistikcentrum.

Slutligen engagerar jag mig i frågor som rör den sociala tryggheten såsom utveckling av våra socialförsäkringssystem.