2004-11-18 - Pressmeddelande: Billy Gustafsson (s) frågar Ulrica Messing om flygplatsen i Norrköping

Luftfartsverkets styrelse har beslutat om begäran att slippa totalansvaret för flygplatsen Norrköping. Men det krävs att regeringen godkänner förslaget. Mot den bakgrunden ställer Billy Gustafsson, riksdagsledamot från Norrköping, en fråga till kommunikationsminister Ulrica Messing om regeringens ansvar.

   
Billy Gustafsson och Mattias Ottosson har bestämt sig för att agera mot Luftfartsverkets försök att dra sig undan ansvaret för Kungsängen. Den första åtgärden blir en fråga i Riksdagen.

Billy Gustafssons fråga, som ställs i Riksdagen till kommunikationsminister Ulrica Messing, återges nedan i sin helhet:

" Luftfartsverket har beslutat om begäran att slippa totalansvaret för Kungsängens flygplats. Men det krävs - om jag har förstått rätt - att regeringen godkänner förslaget.

Norrköping är ett logistiskt center där olika trafikslag samverkar. Utvecklingen har under de senaste åren gått starkt framåt. Många nya företag har etablerats. I dag finns det överenskommelser med flera statliga verk om en fortsatt satsning på Norrköping som ett transportcentrum. Det är en central del i det s k "Norrköpingspaketet". Dessutom är det en grundförutsättning för att den fjärde storstadsregionen ska utvecklas ytterligare.

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen och olika löften från statens sida är det förvånande att Luftfartsverket inte längre vill ta ansvar för flygplatsen. I mina ögon är detta ett svek och nu har regeringen avgörandet i sin hand. Därför blir min fråga till kommunikationsministern: Vad tänker regeringen göra för att Norrköping ska ha kvar sin flygplats?"