2005-03-17 Pressmeddelande: Tafsa inte på kollektivavtalet!

Massiv uppslutning för kollektivavtalen idag.

   
På förmiddagen idag genomförde LO-förbunden; Byggnads, Fastighets, Elektrikerna, Målarna, Skogs/Trä och SEKO en manifestation i Stockholm under parollen "Kollektivavtalet - min trygghet".

Manifestationen avslutades på Mynttorget där de socialdemokratiska riksdagsledamöterna anslöt. Representanter för alla förbunden höll korta tal och arbetslivsminister Hans Karlsson avlutade mötet.

Billy Gustafsson fanns med bland demonstranterna på  Mynttorget:

När vi får upp frågor med stark ideologisk prägel så visar sig den starka sammanhållning som finns inom arbetarrörelsen.  Det är den här manifestationen ett utryck för. Det här handlar om är att kollektivavtalen är en maktfråga. För med kollektivavtalen så har parterna gemensamt kommit överens om tex regler för semester, lön etc. Om inte kollektivavtal fanns så skulle arbetsgivaren ensam bestämma detta, och den maktdimensionen saknas i debatten. I den situationen där fria parter kommit överens är båda vinnare, fast på olika sätt. Arbetsgivaren har fått släppa ifrån sig del av makt över regler och annat, det som de å andra sidan vunnit är arbetsfred. Vi har haft förhållandevis få strejker just därför. Jag tror att många arbetsgivare om de tänkte efter inser hur viktig kollektivavtalen är för oss alla.