2006-02-20 - Betalningsanmärkning - ingen medicin? Fråga till sjukvårdsministern

Flera personer har vittnat om att de på grund av betalningsanmärkningar blivit nekade möjligheten till kreditköp av medicin. Istället har de hänvisats till kommunernas försörjningsstöd men där blivit nekade ekonomiskt bistånd.
Oaktat högkostnadsskydd för medicinkostnader finns flera exempel där engångskostnaden för den enskilde blir hög, särskilt vid det första medicinuttaget. En kostnad på mer än 1000 kronor är inte ovanligt. En möjlighet till kreditköp finns för att den med små ekonomiska omständigheter inte skall behöva avstå från en ordinerad medicin.
Konsekvensen riskerar bli att människor med de sämsta ekonomiska förutsättningarna inte har råd eller möjlighet att få de mediciner som de ordinerats, säger Billy Gustafsson.
Billy frågar Ylva Johansson, hur ser statsrådet på ovan beskriven situation och vilka åtgärder kan vi förvänta oss vidtas för att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avstå från nödvändig medicinering?
Jag tycker inte att det är acceptabelt att bara för att en person fått någon betalningsanmärkning ska vara tvungen att gå till socialen för att få råd att hämta ut sin medicin, avslutar riksdagsledamoten Billy Gustafsson.

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-29 11:17