Jobben först

Alla östgötar ska efter förmåga och möjlighet kunna bidra till såväl sin egen försörjning som till samhällets utveckling och vårt gemensamma bästa. Därför vill vi att så många östgötar som möjligt ska ha ett jobb.

Detta förutsätter stora satsningar på utbildning, ett starkt näringsliv i regionen och en aktiv politik för arbete även på andra områden.

Rekommenderat

Ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten drabbar ungdomar hårt. Ungdomar som grupp är extra utsatta, eftersom man oftast av naturliga skäl inte har så mycket erfarenhet att konkurrera med när jobben blir färre. Dessutom drabbas varje enskild ungdom hårdare, när avsaknaden av...

Jämställdhet på arbetsmarknaden

Arbetslivet, vare sig vi pratar om anställningar eller företagande, är i de flesta fall inte jämställt. Män och kvinnor har olika möjligheter och behandlas olika. Trots hög utbildningsnivå har kvinnor lägre lön och inte lika höga positioner på...

Flexibel bostadsmarknad

En väl utbyggd kollektivtrafik underlättar pendling till arbete eller studier. Samtidigt vill och kan inte alla pendla. Ibland är avstånden för stora för att det ska fungera för den enskilde medborgaren. Då är det viktigt att det också finns en...

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter