Försvarsrelaterad industri

I Östergötland finns ett antal högteknologiska industrier med stark koppling till försvaret. De är av avgörande betydelse för såväl sysselsättningen som den tekniska kompetensen och utvecklingen i länet, och har också kopplingar till universitetet. 

Vi socialdemokrater i Östergötland ser att en närmare koppling mellan försvarspolitik, näringspolitik och forskningspolitik skulle kunna stärka tillväxten. Genom att försvaret i materialupphandlingar av tekniskt kvalificerade produkter samtidigt också köper kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom samma område bibehålls och stärks den tekniska kompetensen och utvecklingsförmågan. Liknande lösningar har använts förut, med gott resultat. Detta ger sedan förutsättningar för en framgångsrik produktutveckling också för den civila marknaden, och för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt inom detta industriområde.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Stärka kopplingen mellan försvars-, närings- och forskningspolitiken.
  • Stärka tillväxten inom den försvarsrelaterade industrin och annan högteknologisk industri.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-22 09:48