Jämställdhet på arbetsmarknaden

Arbetslivet, vare sig vi pratar om anställningar eller företagande, är i de flesta fall inte jämställt. Män och kvinnor har olika möjligheter och behandlas olika. Trots hög utbildningsnivå har kvinnor lägre lön och inte lika höga positioner på arbetsmarknaden. Kvinnors företagande synliggörs inte i samma utsträckning som mäns. Sverige har en hög andel kvinnor på arbetsmarknaden men vi brottas med en mycket könssegregerad arbetsmarknad som börjar redan i utbildningsvalen som görs i skolan. Vi vill bryta denna utveckling.

 

Vi vill i alla delar i den regionala politiken arbeta för ökad jämställdhet. En viktig del är att stötta kvinnligt företagande, som idag är mindre utbrett än manligt. Det är även viktigt att stödja utbildningspolitiska insatser som uppmuntrar otraditionella yrkesval. Offentliga aktörer måste föregå med gott exempel som arbetsgivare. En självklar del att är att ta tillvara på både mäns och kvinnors kompetens, även på ledande poster. . Rätt till heltid är en viktig fråga.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Arbeta för en jämställd arbetsmarknad.
  • Stötta kvinnligt företagande.
  • Se en jämn fördelning av kvinnor och män som ledare hos offentliga aktörer.
Sidan uppdaterades senast: 2010-03-22 08:59