Kooperativt företagande och social ekonomi

Löntagarägda företag och andra kooperativa företagsformer är idag inte särskilt vanliga i Sverige, åtminstone inte i relation till hur det ser ut i många andra länder. Formen har flera fördelar. Den kan passa bra för dem som inte upplever att aktie­bolags­formen är något för dem. Den innebär inget krav på aktieutdelning, vilket gör att verksamheten kan klara sig på andra premisser än ett aktiebolag. Den innebär också, inte minst, en helt annan möjlighet till engagemang och delaktighet från anställda och eventuella andra medlemmar i kooperativet.

För att stärka det kooperativa företagandet ser vi att det behövs ett utvecklingscenter i länet. Där ska finnas både utbildning och andra stödinsatser innan och under uppstartsfasen för ett kooperativt företag. Vi ser att ett sådant center med fördel skulle kunna inrättas på och i samarbete med Marieborgs folkhögskola. Samarbete bör också finnas med Coompanion. Även Almi bör bygga upp en kompetens kring löntagarägda och kooperativa företag.

Vi vill pröva möjligheten att ge de anställda förköpsrätt när ett företag går i konkurs.
 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Stödja kooperativt företagande.
  • Att ALMI ska bygga upp en särskild kompetens för löntagarägda företag och kooperativ.
  • Att Marieborgs Folkhögskola blir ett utvecklingscenter för kooperativa och löntagarägda företag.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-22 09:01