Kultur, idrott och de kulturella näringarna

Att kunna få ta del av och utöva kultur är för oss socialdemokrater något som alla ska ha rätt till. Det kan handla om att ge forum för ett demokratiskt samtal, låta människor få utlopp för sin inneboende kreativitet och vara delaktiga i skapande processer tillsammans med andra. Ett brett och djupt kulturliv med mångfald främjar förståelse mellan människor och fördjupar på så vis en fungerande demokrati. Detta är viktigt inte minst för barn och unga där skolan har ett särskilt ansvar som förmedlare och arena för kulturupplevelser. Genom ökad kreativitet i skolan kan också kunskapsresultaten i stort förbättras. 

Vi socialdemokrater vill att Östergötland ska vara en kulturregion av högsta klass. Här finns stora och välrenommerade kulturella institutioner som Norrköpings symfoniorkester, Östgötamusiken, Östgötateatern, Vadstenaakademin och vårt Länsmuseum som erbjuder kulturupplevelser av mycket hög klass. Här finns också ett fritt och ideellt kulturliv som erbjuder många människor möjlighet att själva utöva kultur snarare än att främst konsumera. Vi tror att dessa båda delar stödjer och främjar varandra, och att ett rikt kulturliv förutsätter att vi har både och. Genom samverkan och gemensamt arbete kan kulturinstitutionerna stödja det fria kulturlivet och vara en arena för det, samtidigt som det fria kulturlivet ger en bredare rekryteringsgrund för att hitta nya yrkesarbetande kulturutövare. Institutionerna ska också genom sin verksamhet finnas närvarande i alla länets delar. 

Vi socialdemokrater vill se ett brett kulturliv där många är delaktiga. Mycket av det östgötska kulturlivet bygger på alla de eldsjälar som lägger ned stora delar av sin fritid på lokala kulturaktiviteter i föreningslivet. Vi vet att vi i Östergötland lyckats sämre med att stödja det fria och ideella kulturlivet än med att stödja våra institutioner, och erfarenheter från andra regioner visar att man genom att stödja det kan få en stor effekt av en relativt liten insats. Vi vill därför investera i det fria kulturlivet, men utan att det sker på institutionernas bekostnad. Vi tror också att folkbildningen och studieförbunden kan vara en stor del i detta. Området behöver tillföras mer resurser för att vi ska kunna göra detta.

Tillgång till kultur måste också handla om tillgång till kultur från olika länder och bakgrunder. I Östergötland lever vi mitt i mångfalden med människor från när och fjärran. Vi måste ta tillvara på de möjligheter till ett rikare kulturliv som detta ger oss.

Den östgötska kulturen är känd långt utanför vår egen region och kan också bidra till att locka människor att flytta och bosätta sig här. Kultur innebär livskvalitet, och ett rikt kulturliv kan också vara en fördel vid exempelvis företagsetableringar där olika städer och regioner konkurrerar med varandra. Det bidrar också i högsta grad till att locka mer tillfälliga besökare och på så sätt skapa tillväxt i besöksnäringen.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Att regionens kommuner ska samverka kring kulturen.
  • Stödja både kulturinstitutioner och det fria, ideella kulturlivet i länet.
  • Att Östergötland ska ha ett brett utbud av kultur i alla dess former.
  • Att kulturinstitutionerna genom sin verksamhet ska finnas i hela länet.
  • Investera i det fria och ideella kulturlivet och folkbildningen.
  • Stärka folkbildningen i det östgötska kulturlivet.
  • Se kulturen som en tillväxtfaktor och som en positiv faktor för besöksnäringen. 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter