Jord- och skogsbruk

En stor och viktig näringsgren i Östergötland är också de areella näringarna – jord- och skogsbruket. Den är viktig för hela länet, men speciellt för landsbygden då dessa näringar ger möjlighet till tillväxt och arbetstillfällen även långt utanför våra tätorter.

Dessa näringar har också en viktig roll att fylla i omställningen till ett miljövänligare och klimatsmartare samhälle. Det handlar dels om att minska sina egna utsläpp och utveckla en mer ekologisk produktion. Därutöver kan såväl jordbruket som skogsbruket ge stora bidrag genom att framställa olika former av förnyelsebara biobränslen för uppvärmning eller transporter.

Vi anser att offentliga aktörer, av främst miljöskäl, också bör gå före och i möjligaste mån bara upphandla ekologiska och närproducerade livsmedel.

Kopplat till jord- och skogsbruket ser vi en stor potential i att utveckla besöksnäringen. Genom nätverk mellan olika företag på en ort kan man dra nytta av varandra och skapa en helhetsupplevelse för besökare.

Vi ser positivt på och vill utveckla Vreta Kluster, kopplat till Naturbruksgymnasiet, som ett utvecklingscenter för dessa näringar.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Stödja jord- och skogsbruket.
  • Använda jord- och skogsbruksnäringarna som ett verktyg i klimatomställningen.
  • Att offentliga aktörer upphandlar ekologiska och närproducerade livsmedel.
  • Stödja utvecklingsarbetet vid Vreta Kluster.

 

 

 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter