Utbildning och kompetensutveckling

Östergötland ska vara en lärande region. Kunskap och kompetens innebär att du som enskild medborgare har lättare att få ett arbete, liksom att leva ditt liv som samhälls­medborgare. En välutbildad befolkning innebär också att företag och arbetsgivare har lättare att hitta personal med rätt kompetenser. Alltså är en bra och långsiktig utbildnings­politik av avgörande betydelse för såväl enskilda medborgare som för näringslivet och samhällsekonomin i stort. Utbildnings­nivån i stora delar av Öster­götland har länge legat under snittet i Sverige. Vi vill ändra på detta, och vill därför att fler östgötar än idag ska ha en akademisk utbildning.

Östergötland är ett län med väldigt olika stora kommuner, som har olika förutsättningar att erbjudna sina medborgare olika utbildningar. Samtidigt finns ett behov av valfrihet för den som bor nära en kommungräns, eller bor i en kommun och exempelvis arbetar i en annan. Vi socialdemokrater ser därför ett behov av ett omfattande samarbete mellan länets kommuner och regionala aktörer i syfte att ge alla östgötar tillgång till hela länets utbildningsutbud. Detta samarbete har idag kommit längst på gymnasienivå, men behöver utvecklas även där.

Ett ökat samarbete i utbildningsfrågor har också andra förtjänster. Genom samordning kan kostnader för exempelvis administration minskas, samtidigt som man kan bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete för att förbättra och säkra kvaliteten på olika utbildningar.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Att Östergötland ska vara ett föregångslän i utbildningsfrågor.
  • Höja utbildningsnivån i Östergötland så att den ligger över genomsnittet i Sverige.
  • Att alla östgötar ska ha tillgång till hela länets utbud av utbildningar.
  • Se ett utökat regionalt samarbete i utbildningsfrågor.

 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter