Linköpings universitet - hela regionens universitet

Linköpings universitet har utvecklats till att bli hela regionens universitet och har bidragit till att höja utbildningsnivån även utanför Linköping. Genom flera olika Campus, campusbussarna mellan Norrköping och Linköping och kopplingar till kollektivtrafiken i övrigt så har många östgötar en möjlighet till att studera på akademisk nivå som annars inte skulle ha funnits.  Samtidigt sker fortfarande en omfattande social snedrekrytering till de akademiska utbildningarna, som vi vill bryta.

Universitetet står också för en stor del av regionens behov av akademisk yrkesutbildning, vilket gör att det är angeläget att universitetet är en part i den regionala dialogen om kompetensförsörjningsfrågor. En viktig framtidsfråga för länet är att fler av dem som utbildas vid Linköpings Universitet stannar kvar i länet efter avslutad utbildning. En förutsättning för detta är givetvis attraktiva boende- och livsmiljöer. En annan förutsättning är att näringslivet och andra arbetsgivare i länet kan erbjuda arbeten som motsvarar den kompetensnivå som dessa personer har.

Vid universitetet sker också högkvalificerad forskning som i många fall kan vidareutvecklas i näringslivet och bidra till arbetstillfällen och tillväxt i länet.  

Universitetet spelar sammantaget en nyckelroll i det regionala utvecklingsarbetet.

 

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Bryta den sociala snedrekryteringen till akademiska utbildningar.
  • Göra universitetet till en part i den regionala dialogen om kompetensförsörjningsfrågor.
  • Att fler studenter ska stanna i länet efter avslutad utbildning.
  • Betona universitetets nyckelroll i det regionala utvecklingsarbetet.


Sidan uppdaterades senast: 2010-03-22 09:16