Företagandets villkor

Att regionens företag växer och utvecklas är viktigt för finansieringen av välfärden. Samtidigt är välfärden grunden för välmående företag. De är beroende av varandra. Det är viktigt med stöd till människor som vill starta företag, både när det gäller trygghet och rådgivning. Puffen eller hjälpen för att kunna och våga göra sin första anställning behöver utvecklas. Många företagare måste idag belåna hus och hem för att kunna investera i sitt företag eller idé. Det är mycket tydligt att det behövs regionalt riskkapital. Trygga människor vågar. Därför är det viktigt att också egenföretagare kan känna ekonomisk trygghet när livet förändras, exempelvis vid sjukdom eller föräldraledighet.

Det behövs stöd och hjälp för att göra de stora generationsväxlingar som många företag står inför. Offentliga regelverk behöver förändras och förenklas både när det gäller statliga, regionala och lokala myndigheter. Bristen på mötesplatser mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi är stor i dag. Att skapa mötesplatser är ett sätt att skapa grogrund för företag att växa. Spetskompetensen och de nya idéerna finns i akademin.

Tryggheten och långsiktigheten finns hos de offentliga aktörerna. Hos näringslivet finns kapital och affärskunskap. När man kombinerar dessa tre olika aspekter finns det möjligheter för nya affärsidéer att växa.

Vi vill skapa nya mötesplatser mellan akademi och näringsliv. På det sättet ges bättre förutsättningar för att stärka Östergötlands näringsliv. Kapital för innovationer är en bristvara. Därför vill också att de får uppdraget att skapa en fond för att stärka innovationskapital i Östergötland, främst riktade till mindre företag. Vi vill också öka möjligheten till distansutbildningar i de mindre orterna i länet. Det leder i sin tur till en ökad matchning av arbetskraft till näringslivet.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ofta komplicerad och utgör ett hinder för små och medelstora företag att finnas med i upphandlingsprocessen. Genom att förenkla reglerna och kraven kan vi ge större förutsättningar för lokala företag att vara med och konkurrera mot de stora koncernerna.

• Underlätta generationsväxlingen
• Stöd till företag som vill starta och utvecklas
• Utred hur riskkapital kan bli tillgängligt för mindre företag
• Vidga möjligheterna att få tillgång till riskkapital
• Förenkla LOU så små och medelstora företag ges större möjlighet

 

 

Till Näringslivspolitiskt program >>

 


Sidan uppdaterades senast: 2014-04-20 10:31